Sranang Gudu

In ‘Sranang gudu’ presenteren en promoten wij alle producten en diensten van Surinaamse bodem, voortgesproten en/of gefabriceerd door Surinaamse ondernemers, voornamelijk gebruik makend van grond-en hulpstoffen van Surinaamse bodem. Wij hopen hiermee een bijdrage te leveren aan het verder uitdragen van het ‘Surinaams produkt’ lokaal als in het buitenland.