Business Startfase

De keuze van uw bedrijfslokatie is een zeer belangrijke. U wilt natuurlijk dat u makkelijk bereikbaar bent voor uw klanten en zakenrelaties en dat u voldoet aan alle vergunningsvoorwaarden.

Wij kunnen U adviseren omtrent werken vanuit huis, danwel een werklokatie huren. Via ons kunt u in contact komen met lokaties die geschikt zijn voor het type business en de soort lokatie waarnaar U op zoek bent.

De gekozen organisatiestructuur-of vorm beïnvloedt de dagelijkse operatie van de business, van belastingen tot het bedrag dat U investeert uit eigen middelen en daardoor ook het risico welke u loopt.

Gangbare organisatievormen in Suriname zijn: eenmanszaken, Naamloze vennootschappen, stichtingen en verenigingen, Cooperaties, Commanditaire Vennootschappen, Vennootschappen onder Firma, Maatschappen.

Laten wij U adviseren omtrent de béste organisatievorm voor uw onderneming.

What’s in a name? De gekozen naam voor uw business zegt alles van de identiteit, de kracht van uw bedrijf en de vertegenwoordigende personen, en geeft een beschrijving van de producten of diensten welke U levert. De businessnaam is de éérste indruk welke de (potentiele) klant van de business krijgt.

Enkele tips in het kiezen van de businessnaam:
• Kies uw bedrijfsnaam die niet allen aantrekkelijk en leuk klinkt voor U, maar ook voor de klanten die U ‘target’
• Als het gaat om een business die op de emotionele sentimenten van uw klanten zinspeelt bv.een uitvaartbedrijf of een weddingplanner, dan kies je een gerieflijk en prettig klinkende naam bv. ‘Uitvaartverzorging de Troost’of “Luxury Weddingplanning
• Geen lange of moeilijk uitspreekbare naam; houd het kort en zakelijk
• Zet niet zomaar “N.V.”achter de naam, als het dat niet is

Als startende ondernemer moet je ook een aantal belangrijke juridische zaken regelen. Denk alleen al aan het opstellen van algemene voorwaarden, inkoop- of verkoopcontracten (offerten), samenwerkingsovereenkomsten, personeelscontracten. U zou ook alvast moeten nadenken over bescherming van uw productmerk of productnaam. In de voorbereidingsfase in dit verband, past ook nadenken over een effectief Incassobeleid, waarbij je voorbereidingen treft in geval van wanbetaling.

Aangifte van het bestaan van het bedrijf door middel van inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken alsook aangifte bij de Belastingsdienst, behoren tot de wettelijke verplichtingen zodra u economische activiteiten ontplooit. Verder moet U ook denken aan enkele instanties waar U langs moet, voor het verkrijgen van de nodige vergunningen. Te noemen vallen:
• Ministerie van Justitie & Politie (misschien bent u een niet-ingezetene en moet uw verblijfsvergunning geregeld worden)
• Ministerie van Arbeid, voor uw werkvergunningen
• Ministerie van Handel & Industrie, voor de bedrijfsvergunningen
• Ministerie van Financien, voor de Belastingen en doanezaken
• Diverse districtscommissariaten (bepaalde vergunningen worden via deze instanties aangevraagd)

TIP: Maak vooraf een lijstje van alle instellingen en instanties die voor U relevant zijn. Stel ook een vragenlijst op. Wat wilt U weten? Welke kosten zijn aan de diverse diensten verbonden?

Sommige bedrijfsactiviteiten zijn vergunningplichtig. In de voorbereiding van uw bedrijfsstart is het goed na te gaan of u voor uw bedrijfsactiviteit een vergunning nodig hebt. Indien wel, dan zult U de vergunning moeten afwachten alvorens U met uw bedrijf start, terwijl niet-vergunningplichtige bedrijven volgens het KKF gelijk van start kunnen gaan, na inschrijving in het Handelsregister.

Wilt U meer weten over de vergunningsplicht in relatie tot uw bedrijf en de gehele procedure, raadpleeg onze website of maak contact met onze deskundigen.

Open een zakelijke rekening zodra je ‘ready’ bent om financiële transacties te doen. Transacties doen via de Bank beschermt je als ondernemer voornamelijk in geval van ‘vals’ geld, fraude en biedt aan uw klanten en zakenrelaties. een professionele ervaring met U. Daarnaast bent U als ondernemer beter voorbereid omdat de Bank via uw businessplan, méér voor U kan betekenen.

De Bank is naast de beheerder van uw financien, ook een adviesorgaan. Het is immers een relatie welke U aangaat voor een lange periode, waarbij uw financiele behoeften via de Bank bevredigd kunnen worden en uw bedrijf verantwoord groeit.

Voor de start is gangbaar, een girorekening, spaarrekening, een Debit-card (ATM-card) en vaak ook een Rekening-Courantkrediet, welke U in staat stelt om de eerste kosten van uw bedrijf op te vangen.

Naast een uittreksel van het KKF, uw businessplan, persoonsgegevens van de directeur/eigenaar, is alleen nog een inleg van een minimaal bedrag nodig om de relatie te beginnen.

Voor meer informatie en begeleiding hierin, kunt U uiteraard een afspraakje maken met ons via deze website of telefonisch.