Business Planning

Marktonderzoek en Concurrentieanalyse

“U heeft een geweldig idee! Nu is het moment aangebroken om dit idee om te zetten in een succesvolle business!”

Marktonderzoek helpt U de juiste klanten voor uw business te identificeren. Concurrentieanalyse helpt U uniek te zijn! Combineer je deze twee handelingen, dan creëer je een concurrentievoordeel voor jouw bedrijf.

Andere voordelen van Marktonderzoek:
• Is er vraag naar mijn produkt/dienst?
• Inzicht in startup-kosten en hoe hoog deze kunnen zijn,
• Marktgrootte: hoeveel mensen kunnen geinteresseerd zijn in mijn produkt/dienst? gaat het om een specifieke, afgebakende groep of is de potentiele klantengroep vele malen groter,
• Economische indicatoren: inkomensdata
• Lokatie: waar wonen mijn potentiele klanten en waar kan ik ze vinden?
• Marktverzadiging: hoeveel van soortgelijke produkten/diensten zijn reeds op de markt en hoe reageert mijn potentiele klantengroep hierop?
• Prijs: hoeveel is men bereid te betalen voor mijn produkt/dienst?

Voor meer informatie alsook voor nadere afspraken, maak contact via: infostgwegwijs@gmail.com of laat een bericht achter op onze contactpagina.

Vind u het moeilijk om strategisch naar uw bedrijf te kijken? Wilt u een verdienmodel ontwikkelen voor uw bedrijf dat écht werkt? Het ‘Business Model Canvas’ is hét instrument om alle puzzelstukjes op de juiste plek te leggen. Deze ‘tool’ stelt organisaties in staat om tot de voor hen juiste bedrijfsstrategie te komen (het Business Model), teneinde hun winsten bijvoorbeeld te behalen.

Additionele voordelen van het Business Model Canvas
U ziet:
• de belangrijkste uitdagingen en kansen voor uw organisatie
• waar U thans staat met uw organisatie, waar U naar toe wilt en the ‘road ahead’’
• hoe U voortaan uw eigen business model kunt opstellen en de basis te leggen voor een helder businessplan
• gelijk welke probleem oplossende strategieën U kunt toepassen

De Wegwijzer Business Consultancy verzorgt workshops hierin zodat U zelf aan de slag kan. Maar wij kunnen het ook samen met U doen. Voor meer informatie alsook voor nadere afspraken, maak contact via: infostgwegwijs@gmail.com of laat een bericht achter op onze contactpagina.

Jouw Businessplan is hét Fundament van je business. Via dit plan kunnen potentiële investeerders w.o. de Bank, zien wat uw business inhoudt, waarvoor het gaat, hoeveel het zal opbrengen en welke winst er gerealiseerd kan worden.

Uw Businessplan is hét middel om investeerders/partners ervan te overtuigen dat met U in zee gaan, zéker een smart choice is!

Leer een Businessplan schrijven via onze workshops of onder persoonlijke begeleiding.

Hulp nodig in het opstellen van uw Businessplan? Maak contact met de business adviseurs van De Wegwijzer Business Consultancy. Stuur een mailtje naar: infostgwegwijs@gmail.com of laat een bericht achter op onze contactpagina.

Hoeveel geld heb ik nodig om mijn business te starten? Bereken uw start-kosten en interesseer investeerders om met U mee te doen.

Het succes van uw business, hangt voor een heel groot deel af van een goede voorbereiding. In deze voorbereiding past een gedegen calculatie van uw initiële kosten (uw kosten vóór en in de startfase). Deze initiële kostenberekening helpt U bijvoorbeeld, vooraf
• de hoogte van uw mogelijke winst te bepalen
• een break-even analyse te maken
• makkelijker leningen te kunnen sluiten alsmede de juiste omvang van de leningen te bepalen
• investeerders aan te trekken
• belastingaftrek in gang te zetten

Het is van belang om deze kostenopbouw op een geordende en duidelijke manier te weergeven zodat investeerders en banken, duidelijk vooraf kunnen zien wat de initiele kosten zijn en zo de verwachte winst kunnen inschatten, om op dat moment te bepalen of ze meedoen of niet.

Hulp nodig? Maak contact met de business adviseurs van De Wegwijzer Business Consultancy. Stuur een mailtje naar: infostgwegwijs@gmail.com of laat een bericht achter op onze contactpagina.

Om een bedrijf te starten, heb je geld nodig. Bedrijfsfinanciering is één van de eerste-zo niet de belangrijkste- financiele beslissing die U zult moeten nemen. Doe ik het uit eigen kapitaal of doe ik het met ‘vreemd’ geld (geleend geld)? Welke risico’s zijn aan elk van de keuze’s verbonden? De keus die U maakt kan van invloed zijn op hoe je verder gaat in het bedrijf.

Er van uitgaande dat niet elke business dezelfde is, vanwege verschillende behoeften van klanten, zo zal niet elke financiele oplossing, een ‘ one size fits all’ situatie zijn. Afhankelijk van uw visie voor uw bedrijf, zult U beslissingen nemen, die van invloed zullen zijn op bijvoorbeeld de investeringen die U nu zult plegen en daarmee ook de groei die U zult kunnen bereiken.

Meer informatie hierover alsook voor opstelling van uw Businessplan, exploitatiebegroting en financiele projecties alsook voor begeleiding tbv bankfinanciering, kunt U terecht bij De Wegwijzer Business Consultancy. Stuur een mailtje naar: infostgwegwijs@gmail.com of laat een bericht achter op onze contactpagina.

Om vanuit het ‘nulpunt’ te beginnen met een nieuwe business, kan uitdagend zijn. Gelukkig kunt U ook een business overnemen of de rechten van een bestaand, succesvolle bedrijfsformule kopen. Beide opties hebben hun voor- en nadelen.

Het overnemen van een bestaande business, geeft U het alleenrecht over die business, waarbij U wel zelf alle verantwoordelijkheden waaronder risico’s draagt voor de toekomst. Het voordeel is dat U al beschikt over bestaande klanten, businessformule, eventuele partnerschappen en zakenrelaties met afnemers en leveranciers, getraind personeel en een geheel opgezette administratie.

Wat uw keuze ook mogen zijn, er zijn speciale stappen die voorbereid en gemaakt moeten worden om een juiste keuze te maken. Contracten, regels en wetgeving, belastingtechnische en administratieve zaken, verkooparrangementen en financieel administratieve zaken, om enkele te noemen.