Business Management

Als ondernemer is het belangrijk een glashelder zicht te hebben op waar uw bedrijf zich financieel bevindt en waar het naar toe gaat. Vragen waarmee U in de praktijk zit zoals b.v. “Hoe kan ik weten waar mijn bedrijf financieel naar toe gaat? Of “Hoe weet ik of het wijs is deze investering te plegen?, beantwoord U op verantwoorde manier door uw balans, resultatenrekening en kasstroomoverzichten te kunnen lezen en begrijpen.

Wat zeggen de financiële cijfers u als eindverantwoordelijke van uw bedrijf? Hoe kunt u daar als manager optimaal mee werken, en hoe kunt u uw doelstellingen bepalen en opvolgen? Wat leren die cijfers u over uw concurrenten? En wat zeggen die rapporten van de boekhouder nu precies?

Ook het managen van uw leningen en aflossingen behoort tot het financieel management van uw bedrijf. In het belang van continuiteit van businessprocessen en voor onderhandelingen voor betere deals, is soms extra kapitaal nodig.

Assistentie en begeleiding in toepassing van de basis HR-tools bij Instroom-, Doorstroom en Uitstroom van personeel, behoren tot één van onze sterke gebieden van specialisatie. Maar ook voor begeleiding in het opzetten van salaris- en andere beloningssystemen alsook beoordelingssystemen, bent U bij ons terecht.

Weten wanneer en welke inventaris, machineriëen enz. aan te schaffen voor uw ondernemingen en hoe U deze aankopen moet financieren, kan uitdagend zijn. Moet U kopen of is het beter om te ‘leasen’? Welke voor- en nadelen ligt aan elk van deze beslissingen gekoppeld en hoe vertalen deze zich in het bedrijfsresultaat?

De Marketing van een onderneming vergt tijd, geld en goeie voorbereiding. U als ondernemer kunt zich het best laten leiden hierin dmv een Marketingplan. Hierin is uw strategie opgenomen om potentiele klanten te benaderen en uw producten of diensten te kopen.

Meestal is in het Businessplan in hoofdlijnen de marketingstrategie opgenomen. Het Marketingplan vertaalt uw strategie in concrete te nemen acties.

Alle succes van uw zaak hangt af van tevreden klanten. Tevreden klanten komen altijd terug én brengen anderen! Wij kunnen U helpen identificeren welke processen in uw business klantgerichter en klantvriendelijker ingericht moeten worden, maar ook uw personeel trainen en begeleiden naar een klantgerichtere werkwijze.