Business Groeifase

Wanneer een bedrijf in de groeifase beland, lopen zaken vaak goed, genoeg klanten en de drang tot méér ontstaat. De gang naar groei zet in. Hoe pak je zo’n intensief proces aan en hoe voorkom je dat er misstappen ontstaan?

Groeien kost geld. Nieuw personeel, nieuw inventaris en machine’s, extra produkten die geproduceerd moten worden. Additionele financiering via banken is een optie, doch in tijden van economische crisis, steeds moeilijker voor ondernemingen in het MKB.

Er bestaan alternatieve financieringsfondsen, afhankelijk van de aard van uw business en datgene dat U aanbiedt. Zo kunt U een beroep doen op speciale fondsen die speciaal voor het MKB in het leven zijn geroepen zoals het KMO-Fonds, maar ook fondsen speciaal voor Agrariërs of ICT-ontwikkeling, fondsen vanuit de IDB of CEDA (ivm exportbevordering). Er zijn speciale voorwaarden gekoppeld om in aanmerking te komen.

Het gaat goed met uw bedrijf! Veel klanten, mooie omzet, meer werk en dus kun je groeien. Iedere ondernemer heeft een ander beeld bij uitbreiding: de één wil de allergrootste worden, de andere wil méér bieden… zo zijn er diverse gebieden waar er aandacht aan besteed kan worden. Enkele mogelijkheden zijn: meer personeel, meer klanten, grotere bedrijfsruimte (meer filialen), meer bedrijfsactiviteiten. Echter zijn aan uitbreidingsplannen ook consequenties verbonden. Aandachtspunten hier, zijn een planmatige aanpak (vastgelegd op papier) en het beschikken over voldoende geld om de uitbreiding te financieren. Immers uitbreiding is niet gratis: de kosten van uitbreiding stijgen als het bedrijf groeit.

Steeds meer willen bedrijven samen werken om innovatie sneller vorm te geven. Partnerschappen zorgen voor ontwikkeling en productie van relevante producten en diensten voor consumenten en bedrijven. Denk aan softwarebedrijven die in partnerschap met product- en serviceleveranciers gaan, om gebruikersvriendelijke app’s te ontwikkelen. Innovatiekracht vormt de basis voor economische groei en is belangrijk voor werkgelegenheid en welvaart.

Steeds meer kleine- en middelgrote ondernemingen dragen bij aan de handel als toeleverancier voor exporteurs. Het grootbedrijf richt zich nu meer op de rol van eindleverancier, oftewel exporteur. Hierdoor ontstaan er nieuwe kansen voor MKB-bedrijven. Export brengt deze bedrijven ook in contact met andere markten, teneinde meer omzet te halen en nieuwe klanten, nieuwe behoeften te ontdekken.