Vanuit de overtuiging dat het Surinaams MKB dé motor is van onze economie en dat de potentie aanwezig is om als stuwende kracht van onze economie te blijven dienen, startte Drs. Nancy Elshot –Chelius in 2007 met ‘ de Wegwijzer Business Consultancy’. Echter, het bezitten van een bedrijf vraagt om volledige benutting van het potentieel van de ondernemer, zodat hij of zij aan alle eisen van het bedrijf, de klant, de markt kan blijven voldoen.


Ondernemers, die veelal technisch goed zijn in wat zij doen, raken in hun enthousiasme om hun ondernemersdroom te realiseren, plotseling geconfronteerd met de vele uitdagingen van het ondernemerschap. De ervaring is dat velen niet doorzetten en ontmoedigd geraken vanwege de andere factoren die in de startup-fase over het hoofd zijn gezien alsook factoren die met businessgroei te maken hebben. Zij hebben daarom de businesscoach nodig om hen te helpen om doelen vast te stellen, een plan te maken en toegewijd op de acties te blijven. Soms is een business consultant nodig, om de plannen te versnellen.


Lees meer